ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Strength & Beauty – Beauty Care & more

Επωνυμία: STRENGTH AND BEAUTY PC   

Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διακριτικός τίτλος:  – 

Έδρα:  ΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 60 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   ΤΚ: 54642 

Αριθμός ΓΕΜΗ :  132229106000 

Εταιρικό Κεφάλαιο :  576.250€ 

 

Εταίροι:     

ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, 92,47% του εταιρικού κεφαλαίου, οδός Α. Κοραή 51Α, ΤΚ 55132, 

ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 7,53% του εταιρικού κεφαλαίου  Βιθυνίας 32, ΤΚ 55132 

 

Διαχειριστής:

ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, Μ. Αλεξάνδρου 35, Σταυρούπολη, Τ.Κ56430.